„Delegacja wbrew regułom”

„Delegacja wbrew regułom” – tak w „Strategii rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim” nazwano obszar turystyki biznesowej. Czy województwo świętokrzyskie ma szanse, aby konkurować z innymi regionami o przywództwo w tym obszarze?. Zdajemy sobie sprawę, że nie. Taką jednoznaczną odpowiedź daje nam zresztą rzeczona Strategia oraz „Program promocji wraz z regionalnym systemem informacji turystycznej”, czyli dwa najważniejsze dokumenty branżowe.

„Do wód!” - buskie i soleckie wody siarczkowe

Turystyka uzdrowiskowa w regionie świętokrzyskim rozwija się w oparciu o unikalne walory uzdrowiskowe Ponidzia, czyli wody mineralne i lecznicze pozyskiwane ze złóż w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju. Są to najsilniejsze w Polsce i jedne z silniejszych w Europie złoża wód siarczkowych.

Liczba miejsc noclegowych w hotelach wzrosła o 167%

Województwo świętokrzyskie w ostatnich latach stało się niezwykle atrakcyjne dla inwestujących w usługi hotelarskie. Dynamicznie rozwój Targów Kielce, nowe atrakcje i produkty turystyczne oraz promocja regionu świętokrzyskiego w Polsce i za granicą spowodowały, iż dotychczasowa liczba hoteli okazała się być niewystarczająca. W przeciągu zaledwie 6 lat (2000-2006) liczba tego typu obiektów noclegowych wzrosła o 100%. Spowodowało to, iż Świętokrzyskie może pochwalić się jedną z największych dynamik przyrostu liczby hoteli w Polsce.

Swojskie klimaty

W Regionie Świętokrzyskim na turystów czeka nieskazitelnie czyste powietrze, ogromne połacie lasu idealne na grzybobranie i podpatrywanie licznych gatunków zwierząt zamieszkujących zarówno lasy jak i rozległe łąki, góry i doliny. Przez region wiją się rzeki i strumienie, niebo pełne jest ptactwa, a wszystko to tworzy odpowiednie miejsce na wypoczynek.

Raj dla dzieci i młodzieży

Zgodnie z zapisami dokumentów strategicznych, jakie powstały w ciągu ostatnich dwóch lat, a traktujących o świętokrzyskiej turystyce, o przewadze konkurencyjnej województwa decydować będzie „Świętokrzyska Zielona Szkoła” - czyli produkt skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej.