I edycja Konkursu „Opolskie Niezapominajki”

Wyróżnienie dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Zaangażowanie OROT w rozwój województwa zostało docenione

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna została powołana i działa w celu prowadzenia szeroko pojętej promocji turystycznej województwa. W swoich zadaniach statutowych ma m.in. organizację targów, eventów, szkoleń, konkursów, tworzenie dokumentów strategicznych, przygotowanie wydawnictw oraz wszelkie działania prospołeczne. Jako stowarzyszenie, OROT funkcjonuje dzięki składkom członkowskim. Jednak, aby zrealizować wiele zaplanowanych działań, organizacja pozyskuje środki finansowe m.in. z funduszy unijnych (IW INTERREG III A Polska – Czechy, RPO Woj. Opolskiego na lata 2007-2013, PO Kapitał Ludzki) oraz konkursów na realizację zadań publicznych. Tylko w ramach IW INTERREG III A Polska – Czechy zrealizowano dwa projekty na kwotę prawie 380 tys. zł. (wydawnictwa, organizacja „Dni polsko-czeskich”, zakup i montaż infokiosków).

W latach 2006-2008 OROT był instytucją wdrażającą projekt ogólnopolski „Turystyka Wspólna Sprawa” na terenie woj. opolskiego. Wartość projektu na Opolszczyźnie wyniosła 2 579 419,84 zł.

Od 2009 roku (aplikacja w 2008 r.) OROT realizuje projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pn. „Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej” o wartości całkowitej 469 860,60 zł., a także pełni rolę Partnera w projekcie realizowanego w ramach PO „Innowacyjna Gospodarka” pn.: „Południowo-Zachodni Szlak Cystersów”.

W latach 2009-2010 będą realizowane kolejne projekty, w tym wiele szkoleniowych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit