Opolskie Centrum Informacji Turystycznej

Otwarcie obiektu planowane na wiosnę 2010 roku

Wizualizacja wnętrza OCIT w Opolu według projektu arch. Marka Mikulskiego

Obecnie głównym punktem w planie działania Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na najbliższy czas jest stworzenie profesjonalnej Regionalnej Informacji Turystycznej, w której będzie można uzyskać szeroki zakres informacji turystycznej z całego województwa opolskiego. Powodem dla powołania takiego miejsca jest fakt, iż w Opolu – stolicy województwa, istnieje tylko jeden, mały punkt informacji, gdzie można zasięgnąć wiedzy przede wszystkim na temat samego miasta, a nie Regionu. Potrzeba powstania takiego punktu, z dostępem do wiadomości o całej Opolszczyźnie, została również dostrzeżona przez władze miasta i województwa, które włączyły się w działania OROT. Pierwszym etapem tych działań było przekazanie w 2007 roku przez Urząd Miasta w Opolu lokalu na ten cel. Lokal ten jednak długo nieużytkowany, nadawał się tylko do generalnego remontu. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna musiała na to znaleźć fundusze. Kolejnym krokiem było zatem złożenie przez nią w 2008 roku wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Procedura oceny wniosków trwała aż do połowy pierwszego kwartału 2009 r. i zakończyła się wielkim sukcesem stowarzyszenia. OROT otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Promocja zasobów turystycznych Opolszczyzny poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej”. Wartość całego projektu to aż 469 860,60 PLN. Utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej przyczyni się do poprawy wizerunku województwa opolskiego, jego promocji turystycznej na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym. Powstałe w wyniku realizacji projektu centrum będzie zlokalizowane przy ul. Żeromskiego 3 w Opolu, w sąsiedztwie Uniwersytetu Opolskiego, nowo powstałej galerii handlowej oraz budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Urzędu Miasta Opola, czyli miejsc licznie odwiedzanych zarówno przez turystów, jak i mieszkańców Regionu. Projekt OROT zakłada również stworzenie profesjonalnego serwisu internetowego „it”, mającego na celu informowanie i promocję turystyczną regionu. Otwarcie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej, planowane na wiosnę 2010 roku, stworzy silne podwaliny pod budowę spójnego systemu informacji turystycznej w Regionie, będzie też kreować tworzenie tego typu obiektów w gminach i powiatach.

Zadania OCIT

Podstawowy zakres kompetencji OCIT obejmował będzie m.in. gromadzenie i przetwarzanie informacji z terenu województwa opolskiego, ich dystrybucję, doradztwo dla turystów indywidualnych z kraju i z zagranicy, wydawanie i dystrybucję materiałów promocyjno-informacyjnych, aktywną współpracę z branżą turystyczną, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Celem długoterminowym realizacji tego przedsięwzięcia będzie zjednoczenie wszystkich punktów „it” z całego województwa, połączonych jednym systemem wymiany informacji i doświadczeń. Służyć temu zadaniu będzie także stworzenie przez OROT w 2010 roku dokumentu pod nazwą „Koncepcja systemu informacji turystycznej w województwie opolskim”.

Rola szkoleń

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna poprzez swoje zadania statutowe, prowadziła i prowadzi szereg szkoleń m.in. z zakresu obsługi klienta w punktach „it”, funkcjonowania i organizacji takich jednostek, co ma ułatwić współpracę i pomóc w ujednoliceniu systemu obsługi i funkcjonowania punktów „it” w województwie. Ogromna waga tych powiązanych projektów wynika z wciąż rosnących wymagań turystów i chęci profesjonalnego zaspokojenia tych potrzeb. Tworzone placówki „it” muszą już w tej chwili spełniać odpowiednie normy, wynikające zarówno z wizualizacji, jak i profesjonalnej obsługi. Mamy ogromną nadzieję, iż takim właśnie miejscem będzie tworzone Opolskie Centrum Informacji Turystycznej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit